USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenjem veb-stranice Dynamic Life d.o.o. pristajete na pravila definisana ovim Opštim uslovima korišćenja veb-stranice. Dynamic Life d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje doba ove opšte uslove izmeni. Svaka izmena ovih opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na veb-stranici Dynamic Life d.o.o. Svaki korisnik veb-stranice je u obavezi da se pre njenog korišćenja upozna sa uslovima korišćenja.

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA VEB-STRANICE

Sadržina ove veb-stranice je vlasništvo Dynamic Life d.o.o. Korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dela ili cele sadržine veb-stranice Dynamic Life d.o.o. nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti Dynamic Life d.o.o. Pregledanje ili štampanje dela veb-stranice dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika.

Ni pod kojim okolnostima Dynamic Life d.o.o. nije odgovorno niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada veb-servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja Dynamic Life d.o.o.

Dizajn i izrada: ClickMan

Kreni smesta i uštedi do milion i dvesta!